آبان ماه 92 (لوح بهترین پروژه اطراف حرم مطهر)

3579

دومين همايش بزرگ پروژه آرمان در تاريخ ١١ آبان 1392 ، با حضور آقای دکتر ابراهیمی مدیریت محترم عامل بانک انصار ، آقای دکتر فهمی معاونت محترم اقتصادي بانک انصار،آقای مهاجرانی سرپرستي محترم شعب بانك انصار در استان خراسان رضوي ،آقای مهندس برزوئی شهردار محترم منطقه ثامن و همچنین با حضور بالغ بر ٣٠٠ نفر از تجار و كسبه و صاحبان برندهاي معتبر مشهد در محل پروژه برگزار گرديد. سخنرانان در این همایش به مشارکت بیشتر صنوف و صاحبان سرمایه و استفاده از توانمندی آنان در پویایی پروژه، به عنوان یکی از اهداف همایش تاکید و اظهار امیدواری کردند این همایش بتواند رسالت خود را با مشارکت آحاد جامعه و صنوف کشور در شکوفایی اقتصاد ملی و اثرگذاری در سطح کشور به خوبی ایفا کند.
4 1 2