آبان ماه ۹۲ (لوح بهترین پروژه اطراف حرم مطهر)

1565

دومین همایش بزرگ پروژه آرمان در تاریخ ١١ آبان ۱۳۹۲ ، با حضور آقای دکتر ابراهیمی مدیریت محترم عامل بانک انصار ، آقای دکتر فهمی معاونت محترم اقتصادی بانک انصار،آقای مهاجرانی سرپرستی محترم شعب بانک انصار در استان خراسان رضوی ،آقای مهندس برزوئی شهردار محترم منطقه ثامن و همچنین با حضور بالغ بر ٣٠٠ نفر از تجار و کسبه و صاحبان برندهای معتبر مشهد در محل پروژه برگزار گردید. سخنرانان در این همایش به مشارکت بیشتر صنوف و صاحبان سرمایه و استفاده از توانمندی آنان در پویایی پروژه، به عنوان یکی از اهداف همایش تاکید و اظهار امیدواری کردند این همایش بتواند رسالت خود را با مشارکت آحاد جامعه و صنوف کشور در شکوفایی اقتصاد ملی و اثرگذاری در سطح کشور به خوبی ایفا کند.
4  آبان ماه 92 (لوح بهترین پروژه اطراف حرم مطهر) 415 1  آبان ماه 92 (لوح بهترین پروژه اطراف حرم مطهر) 1118 2  آبان ماه 92 (لوح بهترین پروژه اطراف حرم مطهر) 226