اخذ تندیس بلورین جایزه ملی پروژه برتر ایران از انجمن مدیریت پروژه ایران

4314

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

در سال ۱۳۹۳ و برای اولین بار در شرق كشور شركت ستاره آرمان توس ، پروژه آرمان را برای شركت در جایزه ملی پروژه برتر كاندید نمود.در همین راستا و بعد از بحث و بررسی های متعدد و طولانی تیمی زبده و متخصص مسئوولیت اجرایی حضور در پروژه ملی پروژه برتر را بر عهده گرفت . با توجه به دسته بندی تعریف شده برای پروژه‌ها (متوسط، بزرگ و ابر پروژه‌ها)، پروژه آرمان جزء پروژه‌های بزرگ قرار گرفت.

معرفي جايزه

امروزه سازمان هاي بسياري استراتژي هاي خود را از طريق اجراي پروژه ها پياده مي كنند و پروژه ها به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان ها محسوب مي گردند . ميزان موفقيت اين پروژه ها در واقع نشان دهنده و منعكس كننده ميزان موفقيت سازمان در دستيابي به اهداف خود مي باشد . بنابراين سازمان ها به شدت به دنبال روش هايي براي بهبود عملكرد و موفقيت پروژه هاي خود هستند.انجمن بين المللي مديريت پروژه (IPMA) بابيش از ۴۰۰۰ عضو از انجمنهاي ملي و علمي مديريت پروژه در بيش از ۵۰ كشور جهان داراي سابقه طولاني بيش از ۴۰ سال پيشرو جامعه جهاني در گسترش مديريت پروژه در دنياست. عملكرد بالا و خوب در پروژه ها و مديريت پروژه سرآمد همواره مهمترين هدف مديران پروژه و مديران ارشد سازمانهاي پروژه محور بوده است و در راستاي تحقق اين هدف، انجمن بين المللي مديريت پروژه (IPMA) مدل تعالي پروژه (PEM) را تهيه نموده است. اين مدل يك ابزار الگوبرداري جهت بهبود مديريت پروژه و ارزيابي دستاوردهاي پروژه هاست و براساس آن انجمن بين المللي مديريت پروژه هر ساله جايزه بين المللي مديريت پروژه را به پروژه هاي برگزيده در سطح دنيا اعطا مي نمايد.

مدل تعالي پروژه (Project Excellence Model) كه برمبناي مدل اروپايي تعالي كسب و كار (EFQM) در حوزه پروژه و مديريت پروژه ها طرحريزي شده است، مبناي جايزه بين المللي مديريت پروژه مي باشد. مدل تعالي پروژه اولين بار توسط انجمن مديريت پروژه آلمان (GPM) و بنا به درخواست انجمن بين المللي مديريت پروژه (IPMA) توسعه يافت. و براي ارزيابي انواع مختلف پروژه ها قابل بكارگيري است. اين مدل از سال ۱۹۹۷ در كشور آلمان مبناي جايزه مديريت پروژه قرار گرفت. اين جايزه تا سال ۲۰۰۰ جايزه مديريت پروژه آلمان نام داشت و در سال ۲۰۰۱ نام آن به جايزه بين المللي مديريت پروژه آلمان تغيير يافت و در سال ۲۰۰۲ جايزه بين المللي مديريت پروژه نام گرفت و توسط IPMA جهاني مبناي ارزيابي و ارائه جايزه قرار گرفت.

 

مدلهاي تعالي مدلهايي غيرالزامي هستند كه چارچوبي براي ارزيابي ميزان تعالي سازمانها در به كارگيري بهترين شيوه ها فراهم مي آورند .معروفترين مدلهاي تعالي سازماني در سطح جهان عبارتند از مدل جايزه ديمينگ، مدل جايزه كيفيت مالكوم بالدريج و مدل جايزه كيفيت اروپا (EFQM) مدل تعالي موجود در حوزه پروژه و مديريت پروژه نيز مدل تعالي پروژه (Project Excellence Model) ناميده ميشود كه برمبناي مدل اروپايي تعالي كسب و كار(EFQM) و براي پروژهها طراحي شده است. اين مدل، مبناي جايزه بين المللي مديريت پروژه ميباشد. مدل تعالي پروژه اولين بار توسط انجمن مديريت پروژه آلمان (GPM) و بنا به درخواست انجمن بين المللي مديريت پروژه (IPMA) توسعه يافت .اين مدل براي ارزيابي انواع مختلف پروژهها قابل به كارگيري است. اين مدل از سال ۱۹۹۷ در كشور آلمان مبناي جايزه مديريت پروژه قرار گرفت. اين مدل يك پروژه را با ديدگاهي جامع مورد ارزيابي قرار ميدهد .

مدل تعالي پروژه معيارهاي ارزيابي را به دو دسته اصلي و نه معيار اساسي تقسيم ميكند. اين دو دسته عبارتند از:

توانمندسازهاي مديريت پروژه كه ميزان تعالي رويه اتخاذ شده را مشخص مي كنند.

نتايج پروژه كه ميزان تعالي نتايج كسب شده پروژه را مشخص مي كنند.

بر مبناي مدل تعالي مديريت پروژه (PEM) همه ساله پروژه هاي برتر در سطح ملي و بين المللي ارزيابي و ضمن دريافت گزارش بازخور و نقاط بهبود ، جوايز پروژه هاي برتر را دريافت مي كنند.

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ، برای اولین بار توسط انجمن مدیریت پروژه ایران با حمایت گسترده سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را اجرا نموده است. اولین جایزه ملی مدیریت پروژه ایران در آذرماه ۱۳۸۸ در پنجمین كنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران به منتخبین اعطاء شده است .

جايزه ملي مديريت پروژه به منظور محقق نمودن اهداف زير اعطا ميشود:

     تشويق و ترغيب تيمهاي پروژه براي انجام خودارزيابي و شناخت نقاط قوت و زمينه هاي بهبود

     حمايت از مديريت پروژه حرفهاي در راه رسيدن به عملكردي متعالي

     ايجاد فضاي رقابتي سالم ميان تيمهاي پروژه

     شناسايي نمونه هاي برتر مديريت پروژه در كشور و معرفي آنها

     دريافت گزارش بازخور جامع از پروژه، نحوه مديريت و نتايج آن توسط متقاضي

حاصل زحمات تيم اجرايي و دفتري آرمان در طول سالهای ساخت مجتمع تجاری، اقامتی و مسكونی آرمان منجرب به كسب مدال بلورین ( برنز) جایزه ملی پروژه برتر ايران گردید این مهم برای اولین بار در شرق كشور و در مجموعه شركتهای وابسته به هلدینگ ایرانیان اطلس صورت پذيرفت.