اطلاعات تماس با ما


تلفن : ۳۳۶۹۰۵۵۴-۰۵۱

نمابر : ۳۳۶۹۰۵۵2-۰۵۱

آدرس : مشهد مقدس-خیابان نواب صفوی-نواب صفوی ۱۶ -جنب مجتمع آرمان

ایمیل : info@setarearman.ir

Tel : (+98) 51 33690554
Address : Arman Tower , NavabSafavi16 , NavabSafavi AV , Mashhad , Iran
Email : info@setarearman.ir

تلفن رزرو هتل : 33390000-۰۵۱ و 31230 – 051

نمابر : 33391556 – 051

تلفن دفتر فروش : 33230 – 051

تلفن دفتر بهره برداری : 8 – 33391327 – 051

فرم تماس با مدیرعامل


موقعیت مجتمع آرمان بر روی نقشه


موقعیت مجتمع آرمان نسبت به حرم مطهر