اطلاعات تماس با ما


تلفن : ۳۳۶۹۰۵۵۴-۰۵۱

نمابر : ۳۳۶۹۰۵۵۲-۰۵۱

آدرس : مشهد مقدس-خیابان نواب صفوی-نواب صفوی ۱۶ -جنب مجتمع آرمان

ایمیل : info@setarearman.ir

Tel : (+۹۸) ۵۱ ۳۳۶۹۰۵۵۴
Address : Arman Tower , NavabSafavi16 , NavabSafavi AV , Mashhad , Iran
Email : info@setarearman.ir

تلفن رزرو هتل : ۳۳۳۹۰۰۰۰-۰۵۱ و ۳۱۲۳۰ – ۰۵۱

نمابر : ۳۳۳۹۱۵۵۶ – ۰۵۱

تلفن دفتر فروش : ۳۳۲۳۰ – ۰۵۱

تلفن دفتر بهره برداری : ۸ – ۳۳۳۹۱۳۲۷ – ۰۵۱

فرم تماس با مدیرعامل


موقعیت مجتمع آرمان بر روی نقشه


موقعیت مجتمع آرمان نسبت به حرم مطهر


contact5

Powered by www.pazh.net