خرداد ماه 92

3563

نخستين همايش بزرگ پروژه چند منظوره آرمان با حضور جناب آقاي دكتر فهمي، معاونت محترم اقتصادي بانك انصار و جناب آقاي مهاجراني، سرپرستي محترم شعب بانك انصار در استان خراسان رضوي، همچنين جناب آقاي مهندس روزخوش، مديرعامل محترم شركت ايرانيان اطلس و اعضاي هيات مديره شركت ستاره آرمان توس و با بالغ بر يكصد و پنجاه نفر از برترين تجار و كسبه سطح كشور در تاريخ 3/3/1392 مصادف با ميلاد مولي‌الموحدين حضرت امام علي (ع) با هدف معرفي پروژه در محل هتل هماي ٢ مشهد برگزار گرديد.

3