كميته حفاظت فني پروژه بزرگ آرمان در جمع برترينها

2992

مجتمع تجاری، اقامتی، مسکونی آرمان عنوان پروژه داراي كميته حفاظت فني برتر استان خراسان رضوي را کسب نمود

به‌منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها‌، در کارگاه‌هایی که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
این کمیته از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفر واجد شرایط مورد تأیید وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با وظیفه برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارتخانه‌های فوق تعیین می‌گردند.
پروژه آرمان در راستاي افزايش سطح ايمني كارگاه اقدام به تشكيل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نموده است. اين كميته هر ماه با تشكيل جلسه در سطح مديران ارشد كارگاه مشكلات و كمبودهاي احتمالي را بررسي نموده و نسبت به رفع آنها دستوركار مقتضي صادر مي نمايند.
به‌گزارش اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان خراسان رضوي كميته حفاظت فني آرمان جزو ٢٠ كميته برتر استان انتخاب و جهت شركت در ارزيابي كشوري به دبيرخانه کشوری اين سازمان معرفی شده است.