مرداد ماه ۹۳

1308

چهارمین همایش نام آشنایان اصناف و کسبه برتر مشهد مقدس نیز در تاریخ ۹۳/۰۵/۳۰ با حضور فعال اعضای هیات مدیره شرکت و جناب آقای مهاجرانی سرپرست محترم شعب بانک انصار استان خراسان رضوی برگزار گردید.