ضرورت مهندسی فروش

 در دوره ه­ایی که رقابت در حوزه­ ی ساخت و ساز به شدت افزايش يافته و سطح انتظارات متقاضيان خريد نيز ارتقاء پيدا نموده است، ضرورت به کارگيری مهندسی فروش در حوزه­ ي فروش مجموعه­ های بزرگ بيش از پيش احساس مي­شود. در حقيقت مهندسی فروش با شناخت بازار و مطالبات آن و همچنين بهينه­ سازی ماهيت عرضه و تقاضا سبب مي­شود تا مفهوم رکود در بازار رنگ باخته و همواره براي عرضه مناسب و درست، متقاضی آن وجود داشته باشد بنابراين در صورت پياده­ سازي مهندسی فروش مفهومی به نام رکورد در بازار معاملات معنی نخواهد داشت.

لزوم پياده سازی مهندسی فروش

يکي از بزرگترين و جذابترين بازارهاي حال حاضر دنيا، صنعت ساختمان است. اين صنعت نيز با نوآوري ها و پيشرفت هاي روزافزون، در حال حاضر بازاري به شدت رقابتي ، پيچيده و چند بُعدي را تشکيل داده است که فعاليت در آن نيازمند داشتن يک تيم متخصص و حرفه ايست که بتواند کليه فرآيند را به صورت يکپارچه و آگاهانه پيش ببرد. به همين دليل بحث مهندسي فروش در اين صنعت با هدف يکپارچه کردن ابعاد مختلف تخصصي مانند فني مهندسي، بازاريابي، مالي و فروش وارد شده است.

شناخت بازار

   تجربه نشان داده همزمان با آغاز فرآيند واگذاري مجموعه ­هاي بزرگ، عده­ اي از سرمايه گذاران ريسک پذير ورود پيدا کرده و اقدام به سرمايه ­گذاري مي­نمايند. از آن جا که هدف اين دسته از خريداران کسب منفعت اقتصادي بالاتر است، اقدام به گزينش واحدهاي مرغوب با موقعيت مکاني مناسب و با حداقل متراژ مي نمايند گزينه­ اي که در تمامي مجموعه­ ها با محدوديت ذاتي همراه است. فروش واحدهاي مذکور سبب خالي شدن سبد عرضه از کالاي مرغوب خواهد بود و عدم واگذاري آن سبب مي­شودتا چرخه ­ي فروش به حرکت در نيايد.

   در چنين شرايطي عرضه­ کننده­ يا دچار هيجان کاذب به سبب تقاضاي محدود مي­گردد که معمولاً با بستن فروش يا افزايش غير منطقي قيمت همراه است و يا در قبال درخواست متقاضي تاب تحمل نياورده و اقدام به واگذاري هر آنچه خواست مشتري است، مي­نمايد اما در صورتي که عرضه­ کننده هوشمندانه عمل نمايد، بخشي از واحدها را جهت شروع چرخه ­ي فروش واگذار نموده و الباقي را به تناسب وارد چرخه خود مي­نمايد.

   نکته قابل توجه اينکه منحني فروش در ابتدا با ورود ۸۰ درصدي سرمايه­ گذاران ریسک پذير همراه بوده و تنها %۲۰ خريداران با هدف بهره ­برداري از ملک اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند اما هر چه به پايان ساخت مجموعه و فروش آن نزديک تر مي­شويم اين تناسبات عوض شده و جاي خود را به يکديگر خواهند داد.

کيفيت مقدم بر ساخت، ساخت مقدم بر فروش

بدون ترديد يکي از مهم­ترين عواملي که سبب حفظ حيات يک پروژه است، نشاط، پويايي و هيجان در روند ساخت و ساز آن است بدين مفهوم که روح تازگي تنها از مجراي ساخت و ساز مستمر و بي­ وقفه در کالبد پروژه­ هاي ساختماني دميده ميشود و کيفيت در اجرا به عنوان نماد احترام به حقوق مشتري گام اول در دستيابي به اهداف مجموعه ­ها خواهد بود.

اصل فروش متوازن

همان­طور که قبلاً توضيح داده شد رمز موفقيت هر مجموعه در عرضه مناسب، ايجاد هم­ افزايي کاربري ­هاي مختلف و حفظ توازن فروش در آن خواهد بود. بدين معنا که در هر دوره فروش سبد عرضه مي ­بايست از تنوع لازم به لحاظ کاربري و متراژ برخوردار باشد.

مجتمع آرمان با سه کاربري تجاري (436) ، اقامتی(۲۹۶) و مسکوني (۱۲۲ واحد) تعريف گرديد. لذا با توجه به تفاوت در تعداد واحدهاي موجود در دو کاربري ميبايست ترتيبي اتخاذ گردد تا از يک سوي در تمامي مراحل فروش تنوع کاربري حفظ گردد و از سوي ديگر در هر کاربري نيز تنوع عرضه (از لحاظ متراژ، موقعيت، چشم­ انداز و …) لحاظ گردد.

تماس با واحد فروش شرکت ستاره آرمان توس