نصب نیروگاه برق خورشیدی در پروژه آرمان مشهد

2983

سیستم استفاده از نیروگاه برق خورشیدی در پروژه‌های بزرگ ساختمانی به‌صورت پایلوت در مشهد آغاز به کار کرد.

پس از اعلام بحران برق توسط وزارت نیرو طی ماه‌های گذشته، واحد تحقیق و توسعۀ شرکت ایرانیان اطلس همگام با کشورهای توسعه یافته طرح استفاده از برق خورشیدی برای پروژه‌های بزرگ ساختمانی را اجرا و به بهره‌برداری رساند.
مهندس فرهاد روزخوش، مدیرعامل شرکت ایرانیان اطلس، با بیان اینکه پروژۀ آرمان مشهد به عنوان اولین نمونه به سیستم برق خورشیدی تجهیز شده است، گفت: این پروژه بخشی از طرح بزرگی است که به زودی در سایر پروژه‌های ایرانیان اطلس در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وی ضمن اشاره به مزایای زیست محیطی این سیستم افزود: ظرفیت این سامانه 17 کیلووات و از نوع متصل به شبکه است. این سامانه به میزان بیش از 30 مگاوات‌ساعت در سال برق پاک به پروژه تزریق خواهد کرد. از دیدگاه زیست محیطی این مقدار برابر با جلوگیری از تولید 18 تن دی‌اکسیدکربن در سال و نیز برابر با ایجاد جنگلی به وسعت 17000 متر مربع است .
یک ساختمان دارای برق خورشیدی متصل به شبکه ، همواره از دو منبع برق خورشیدی و برق شهری به طور ترکیبی استفاده می‌کند. هرگاه برق خورشیدی تولیدی کمتر از برق مصرفی ساختمان باشد، برق شهری آن را جبران کرده و هر گاه این مقدار مازاد بر مصرف باشد، این مازاد، قابل تزریق و فروش به شبکه برق شهری است.
وی افزود: سامانه‌های برق خورشیدی متصل به شبکه دارای بیشترین سهم و پرسرعت‌ترین رشد در میان همه‌ی کاربردهای انرژی خورشیدی در دنیا هستند و با توجه به اینکه ایران در کمربند خورشیدی زمین قرار گرفته، ظرفیت‌های فراوانی برای بهره‌برداری از این انرژی پاک در کشور وجود دارد.
وی گفت: بیش از نیمی از برق مصرفی کشور مربوط به بخش ساختمان است. تأمین این میزان انرژی از منابع فسیلی، پیامدهای اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی فراوانی دارد. در این راستا، بهینه‌سازی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان و سپس استفاده از سامانه‌های برق خورشیدی راهکاری کارا و موثر است.
ایرانیان اطلس پیش از این نیز سیستمی را برای تأمین برق آسانسور از انرژی خورشیدی طراحی و نصب کرده بود.