boook

کتاب آرمان

آشنایی با معماری امروز ما تنها با حضور در شرکتهای معماری و چند سال فعالیت در بازار کار حاصل می شد. برای آشنایی با روند ساخت و تکنیک های طراحی و ساخت با امکانات و تکنولوژی داخلی نیاز به وجود کتابی احساس می گردید. این فقدان جرقه ایی بود برای تدوین کتابی که فارغ التحصیلان معماری را با روند پروژه هایی که با توان داخلی امروز ما اجرا شده اند آشنا کند . در این راستا تدوین کتاب آرمان در دست انجام می باشد.

Powered by www.pazh.net