اخبار و رویداد ها

اخبار و رویداد ها

بازدید مدیر خاور میانه شرکت اکور  (به فرانسوی: Accor) آقای کریستوف لندیز از مجتمع آرمان-5 اسفند ماه 1394

حدود ٦٠ درصد از مصرف انرژی کشور به تامین گرمایش و سرمایش و روشنایی ساختمان‌ها اختصاص دارد. بخش عمده‌ای از این انرژی از سوزاندن گاز طبیعی تامین می‌شود که از یک سو منبعی محدود...

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران در سال ۱۳۹۳ و برای اولین بار در شرق كشور شركت ستاره آرمان توس ، پروژه آرمان را برای شركت در جایزه ملی پروژه برتر كاندید نمود.در همین راستا و...

شهردار مشهد گفت: مجتمع آرمان برای تمام سرمایه‌گذاران در سطح شهر مشهد الگو است چرا که تمامی المانهای یک پروژه موفق را رعایت کرده است. سید صولت مرتضوی در مراسم افتتاح مجتمع آرمان که در...

Powered by www.pazh.net